Mục Lục

     háng mười
NGÀY KHAI TRƯỜNG
THẦY GIÁO MỚI
MỘT TAI NẠN
CẬU BÉ XỨ CALABRICA
CẬU BẠN HỌC CỦA TÔI
MỘT HÀNH VI NGHĨA HIỆP
CÔ GIÁO LỚP MỘT TRÊN CỦA TÔI
TRONG MỘT CĂN GÁC XÉP
TRƯỜNG HỌC
CẬU BÉ NẠO ỐNG KHÓl
Tháng mười một
BẠN GARÔNÊ CỦA TÔI
BÁC BÁN THAN VỚI ÔNG QUÝ TỘC
CÔ GIÁO CỦA EM TRAI TÔI
MẸ TÔI
BẠN CÔRETTI CỦA TÔI
THẦY HIỆU TRƯỞNG
NHỮNG NGƯỜI LÍNH
NGƯỜI BẢO VỆ NENLl
NGƯỜI ĐẦU LỚP
CẬU BÉ TRINH SÁT NGƯỜI LÔMBA
NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ
Tháng mười hai
ANH CHÀNG KINH DOANH
TÍNH KHOE KHOANG
TUYẾT ĐẦU MÙA
CẬU BÉ THỢ NỀ
QUẢ CẦU TUYẾT
CÁC CÔ GIÁO
ĐẾN NHÀ NGƯỜI BỊ THƯƠNG
CẬU BÉ VIẾT THUÊ NGƯỜI PHIRENZÊ
NGHỊ LỰC
LÒNG BIẾT ƠN
Tháng giêng
THẦY PHỤ GIÁO
TỦ SÁCH CỦA XTACĐI
CON TRAI BÁC THỢ RÈN
MỘT BUỔI THĂM NHAU LÝ THÚ
PHRANTI BỊ ĐUỔI HỌC
CẬU BÉ ĐÁNH TRỐNG NGƯỜI XÁCĐÊNHA
TÌNH YÊU NƯỚC
TÍNH ĐỐ KỴ
BÀ MẸ PHRANTl
Tháng hai
CHIẾC HUY CHƯƠNG XỨNG ĐÁNG
QUYẾT TÂM ĐÚNG ĐẮN
BỘ ĐỒ CHƠI XE LỬA
TÍNH KIÊU NGẠO
NHỮNG NGƯỜI BỊ THƯƠNG TẬT Vì TAI NẠN LAO ĐỘNG
NGƯỜI TÙ
NGƯỜI Y TÁ CỦA TATA
XƯỞNG THỢ
CẬU BÉ LÀM XIẾC
NHỮNG TRẺ EM MÙ
THẦY GIÁO ỐM
NGOÀI ĐƯỜNG PHỐ
Tháng ba
NHỮNG LỚP HỌC BUỔI TỐI
ĐÁNH NHAU
MỘT VỤ CÃI LỘN
CÁC BỐ MẸ HỌC SINH
NGƯỜI SỐ 78
CẬU BÉ CHẾT
HÔM TRƯỚC NGÀY 14 THÁNG 3
LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG
MỘT VỤ CÃI LỘN
MÁU NÓNG NGƯỜI RÔMANHA
CẬU BÉ THỢ NỀ ỐM NẶNG
Tháng tư
MÙA XUÂN
VƯỜN TRẺ
BUỔI THỂ DỤC
THẦY GIÁO CỦA BỐ
DƯỠNG BỆNH
NHỮNG NGƯỜI BẠN THỢ THUYỀN
BÀ MẸ GARÔNÊ
PHẨM GIÁ CÔNG DÂN
Tháng năm
HY SINH
ĐÁM CHÁY
TỪ MẠCH APPENINÔ ĐẾN MẠCH ANĐETX
MÙA HÈ
CHẤT THƠ
CÔ GÁI CÂM ĐIẾC
Tháng sáu
32 ĐỘ
BỐ TÔI
VỀ ĐỒNG QUÊ
LỄ PHÁT THƯỜNG CHO CÔNG NHN
CÁI CHẾT CỦA CÔ GIÁO TÔI
NHỮNG LỜI CẢM ƠN
MỘT VỤ ĐẮM TÀU
Tháng bảy
TRANG THƯ CUỐI CÙNG CỦA MẸ TÔI
CÁC BUỔI THI
BUỔI THI CUỐI CÙNG
TỪ BIỆT