Dịch giả: Nguyễn Phú Hoành & Phạm Huy Hùng
Chương 3
BÁO CÁO

    
ÁO CÁO
Thành phố Oxy, 12-4-1207 – 19.99.
Con tàu vũ trụ lạ đã bay vòng quanh hành tinh của chúng ta. Nó có liên hệ với tuyến thường trực với trạm AAA. Điện đàm cuối cùng hồi 19.96 là “Peter vừa mất tích. Tôi phải làm gì đây?”
Chúng tôi đang tiếp tục quan sát.
Chúng tôi đã dùng túi TIA BẠC chụp bắt được sinh vật vừa rời khỏi con tàu và đưa xuống đây. Túi đã chụp lên nó không gây thương tích, giữ sống.
Người gốc hành tinh BG 97614 thuộc hệ MẶT TRỜI trong ĐƯỜNG NGÂN HÀ.
Sinh vật được bọc một lớp da, cao 1,80m, giống đực. Nó cũng thở OXY. Từ nãy đến giờ sinh vật không có hành động chống cự.