Dịch giả: Nguyễn Phú Hoành & Phạm Huy Hùng
Chương 13 & 14
ĐOÀN CẤP CỨU KHUYÊN NHỦ

    
hân loại! Nhân loại! Đây Fortuna 710! Đây Fortuna 710 con tàu cấp cứu RA-1 của chúng tôi đã lên đường. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn lắp ghép vào con tàu đó và trả về Fortuna 710.
- Đây RA-1 … Đây RA-1 … đề nghị Nhân loại hãy phát động các tên lửa phụ số 2 và số 3 …
- Tôi sẽ không thay đổi quỹ đạo! Tôi không dời khỏi khu vực Hành tinh màu tím – đỏ.
- Đó là điều điên rồ. Hãy thi hành mệnh lệnh đi.
- Tôi sẵn sàng chết, nhưng không thể bỏ Peter được.
- Bạn không thể cứu được Peter và bản thân. Bạn cũng sẽ tự lao vào tai họa. Nếu Peter còn sống, anh ta đã liên lạc bằng điện đàm.
- Tôi biết rằng anh ấy còn sống! Anh ấy sẽ lên tiếng. Cũng có thể là anh ấy bị cầm giữ. Dù như vậy, Peter cũng sẽ lên tiếng. Có lẽ anh ấy đã gọi tôi hàng triệu lần. Nhưng những cơn bão điện tử tác động từ mặt trời hoặc tác động từ những trở ngại khác ngăn trở sự liên lạc vô tuyến. Nếu tôi không bắt liên lạc được bằng điện đài, tôi sẽ hạ cách xuống hành tinh.
- Fortuna 710 thông báo: Trong bất kỳ trường hợp nào cũng khôgn thể đồng ý với việc làm của bạn.
- Như vậy, tôi xin tự chịu trách nhiệm về việc hạ cánh.
 
 

14. BA BẢN BÁO CÁO
BÁO CÁO
Thành phố OXY, 1.5.1207, 3 giờ 67. Trung tâm điện báo khu vực A – B báo cáo:
Giữa con tàu vũ trụ và trạm không giang AAA có liên lạc vô tuyến thường trực.
Sinh vật lạ tiến hành liên lạc vô tuyến, đã bắt được những đoạn điện đàm sau đây:
Trên làn sóng 6.17: July em ở đâu? July hãy lên tiếng! Anh còn sống! Em lên tiếng đi! (chắn sóng)
Trên làn sóng 19.31: Đây nhân loại … July gọi Peter (chắn sóng khu vực B).
Trạm kiểm soát báo cáo: Việc chắn sóng được tiến hành theo đúng qui tắc.
CHỈ THỊ
Truy tìm trạm phát với làn sóng 6.17.
BÁO CÁO
Thành phố OXY, 2.5.1207, 1 giờ 10.
Trung tâm Rađa báo cáo:
Con tàu vũ trụ kiểu F1 bay vòng khu vực B-C. Liên lạc vô tuyến của nó với trung tâm của trạm không gian vũ trụ AAA không thay đổi!
Phía ngoài khu vực C xuất hiện một con tàu vũ trụ mới khiểu RH.
Giữa hai con tàu vũ trụ có liên lạc vô tuyến thường trực.
CHỈ THỊ
Tiếp tục quan sát
BÁO CÁO
Thành phố OXY, 6.5.1207, 2 giờ 25.
Trung tâm vô tuyến báo cáo:
Khu vực A báo cáo:
Trên làn sóng 6.17: July em ở đâu? Peter đây! Peter đây! Em lên tiếng đi! Anh còn sống! (chắn sóng)
Nhận xét: Các buổi phát trên làn sóng 6.17 ngày càng thưa.
Trên làn sóng 19.31: Đây Nhân loại. Đây July! Peter anh ở đâu? Anh lên tiếng đi! Đây July! Đây July! (chắn sóng)
Trên làn sóng 43.211: Đoàn cấp cứu đang trên đường. Hãy thi hành những hướng dẫn của chúng tôi.
Trên làn sóng 51.2: Đây RA – 1! Đây RA – 1!
Khu vực B báo cáo: … chắn sóng – chắn sóng.
Trạm kiểm soát báo cáo: Sự chắn sóng được tiến hành theo đúng quy tắc.
Trạm tầm sóng vô tuyến đang truy tìm đài phát có làn sóng 6.17.