Dịch giả: Trạng Khang - Quốc
Lời mở đầu
Nguyên tác: Từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Zmącony spokój Pani Labiryntu
Warsaw 1965

"... Ở nơi đó vô sinh vô tử
Chẳng kẻ nào dám thử liều mình
Đụng vào mảnh đất thần linh
Trồng cây, bới của cho mình giàu sang
Chỉ vì dạ những tham lam
Hay vì kẻ đó lòng đang hiếu kỳ
Dù kẻ đó muốn gì cũng kệ
Keros này đâu để kẻ trần,
Đụng vào những phiến đá thần
Sẽ gây náo động Nữ Thần Mê Cung.
Kẻ đó sẽ khốn cùng tuyệt vọng
Chết chìm trong lòng của biển khơi
Và tên tuổi hắn trên đời
Biến đi mà chẳng một người nào hay."
NHỮNG DÒNG CHỮ ĐỌC ĐƯỢC TRÊN MẢNH GIẤY TÌM THẤY
TRONG NGÔI MỘ CỔ