Lời tác giả:

     iểu sử:
Trần Long Hồ tên thật là Trần Trúc Quang, sinh tại Vĩnh Long, lớn lên tại Sài Gòn, bác sĩ y khoa.
Đã viết từ 1972, cộng tác với Văn học và Tin sang.
Ngưng viết từ năm 1975, viết lại năm 1989. Hiện tại cộng tác với Văn, Làng Văn, Thời Tập, Diễn đàn Tự Do, và Hoa Thịnh Đốn, Việt Báo.
Ngày quanh quẩn là tập truyện đầu tay.
Ngày Quanh Quẩn là quyển tập gồm tám truyện ngắn như những mảnh kỷ niệm của một quãng đời được ghi lại từ năm 1972 đến 1989. Trong sự ghi chép dưới hình thức văn chương, dĩ nhiên, không giống như thực tế ngoài đời. Nhưng nhìn từ một mặt nào đó, tuyển tập có thể được người đọc xem như chuyện thật. Nhưng tập truyện này chỉ là sản phẩm của tiểu thuyết nên nếu có sự trùng hợp nào xảy ra điều đó không phải do chủ tâm của tác giả.
Điều mong muốn của người viết ở đây là nhằm giữ lại những điều suy tư hay niềm xúc động trong từng giai đoạn của cuộc sống.
Một ngày nào đó yên lặng, nhìn lại, chúng ta chợt khám phá ra rằng mình chỉ còn giữ được thật ít những gì thuộc về kỷ niệm. Mà những điều còn sót lại đó cũng hết sức mong manh và man mác trong lòng. Mong rằng chúng ta cùng nhau chia xẻ những cảm xúc khi đọc tuyển tập này như đang trở lại chính ta của ngày xưa.
Virginia, Mùa Xuân 1991
Trần Long Hồ