Cảm đề

     ườn hoa văn nghệ thơm ngát
Sắc hương trăm thức nở đều
Sáng lên pha mầu thế hệ
Của lòng đất nước thân yêu
Gọi chút đưa người thanh khí
Hồn đang lâng lâng phiêu phiêu
Giữa giờ chuông đánh xua đêm tắt
Còn ngỡ không gian trước bóng chiều
Sài thành Xuân Kỷ Hợi 1959
PHẠM THÀNH
Lời Nói Đầu :
Thơ là nguồn cảm xúc của con người ở trước những sự vật xẩy ra trên vũ trụ hoặc thuộc về bản ngã hoặc thuộc về khách quan được tạo lên thành câu và thành lời …
Thơ là một bộ môn trong các ngành văn - học và văn - nghệ. Nếu nói văn nghệ  và văn - học là các món ăn tinh thần cần thiết cho con người, thì chính thơ cũng là một trong những món ăn này vậy.
Do đó, nói đến sinh hoạt xã - hội, người ta không thể bỏ thơ và những thi nhân ra ngoài mà không cần biết đến. Hơn nữa, sự nghiệp của thi nhân cũng như của các văn  nghệ sĩ khác lại là những sự nghiệp cao quý. Sự nghiệp ấy phải đem vào thật sự của tinh thần cùng khối óc sáng tạo và phải chân thành, chính ngay ở tại bản thân mình, phải chủ động, phải tự lực, không thể đi mượn, đi van xin cầu lụy, hoặc bằng thế lực hay là các mưu mô, thủ đoạn…
Trước đây, ở nước ta, trên đàn văn học và văn nghệ đã có quyển « Thi Nhân Việt Nam » của Hoài Thanh, Hoài Chân ra đời để giúp các bạn đọc biết sơ qua về thân thế và ít nhiều thi - phẩm của một số thi nhân. Nhưng sách ấy đến bay giờ đã lui xa thế - hệ vì từ xa đến nay đã gần 20 năm, mà trong khoảng thời gian ngót một phần tư thế kỷ này, trên thi đàn Việt Nam đã xuất hiện ra thêm không biết bao nhiêu nhà thơ nữa, nhất là tác phẩm ấy lại đã bỏ sót khá nhiều những nhà thơ ngay ở đương thời mà không đề cập đến.
Vì vậy, và vì sự cần thiết của một số đông các bạn đọc, chúng tôi xin soạn ra tập này lấy tên là Thi Nhân Việt – Nam Hiện Đại để kịp thời cung ứng cho nhu cầu hiện nay.
Lấy 6 chữ : «Thi Nhân Việt Nam Hiện Đại» đặt tên cho tác phẩm, mục đích chính yếu của chúng tôi không hơn gì là để giới thiệu những nhà thơ còn sống, còn viết và đang mới tiến lên. Nhưng theo nghĩa tương đối, chúng tôi nhận thấy cần phải kể đến một số thi nhân tuy đã quá cố, nhưng ảnh hưởng vẫn còn trong đàn văn trận bút ?
Còn về công việc phê bình hay dở thế nào của từng thi nhân và từng thi phẩm một, chúng tôi xin để quý bạn đọc nhận xét, và xin nhường quyền ấy, để các bậc đàn anh trong văn giới, thi giới cũng như các cây bút chuyên về nhận xét và phê bình.
Sau hết, chúng tôi xin quý bạn đọc, nhất là các bạn thơ, và các bạn yêu thơ hiễu cho trong tập « Thi Nhân Việt Nam Hiện Đại»  này còn rất nhiều thiếu sót vì trong thi đàn hiện nay số người cũ còn lại cũng nhiều và số người mới cũng thật là đông đảo, chúng tôi nhìn vào thấy đang nở lên như cả một vườn hoa muôn mầu, muôn thức, muôn hương, mà sưu tầm góp lại, thấy chẳng được là mấy, còn bao nhiêu bạn khác nữa, chúng tôi chưa biết được tiểu sử, cũng như chưa lựa được thi phẩm
Chúng tôi mong quý bạn thông cảm, đồng thời xin hứa cố gắng sẽ làm cho mỗi lần xuất bản được kỹ lưỡng và đầy đủ hơn lên.
Cuối cùng, xin tất cả nhận lấy ở đây, trong tập này lời chào của chúng tôi : « thân ái đoàn kết và tích cực xây dựng văn nghệ … »
Soạn giả và Nhà xuất bản.