---~~~mucluc~~~---


Sách báo tham khảo
(Xếp theo thứ tự a, b, c)

An Nam chí lược − Cổ Ái, Đông Sơn, Lê, Tắc − Lạc Thiện đường, Thượng Hải, Giáp Thân (Minh Trị thứ mười bảy).
Đại Nam quốc sử diễn ca − Lê Ngô Cát và Phạm Đinh Sối. Sách nôm trường Bác Cổ.
Đại Việt sử ký − Bản đời Cảnh Thịnh (1793-1800).
Đại Việt sử ký toàn thư − Bản đời Lê.
Hoàng Việt thi tuyển − Bùi Huy Bích, sách in trường Bác Cổ.
Hoàng Việt văn tuyển − Bùi Tồn Am, sách in trường Bác Cổ.
Khâm định Việt sử thông giám cương mục − Quốc sử quán đời Nguyễn.
L’ Empire mongol et Tamerlan − Michael Prawdin, Payot, Paris, 1937.
Les Mongols et la Papauté − Paul Pelliot, sách in trường Bác Cổ.
Lịch triều hiến chương loại chí, Binh chế chí, Quan chức chí, Quốc dụng chí, Nhân vật chí − Phan Huy Chú, sách viết trường Bác Cổ.
Nam sử tập biên − Sách viết trường Bác Cổ.
Nguyên sử, quyển 209, sách in trường Bác Cổ.
Nguyên sử tân biên, quyển 95, sách in trường Bác Cổ.
Ngự chế Việt sử tổng vịnh − Tự Đức đời Nguyễn.
Quốc sử tiểu học lược biên − Phạm Huy Hổ, Đinh Mùi (1907), sách viết trường Bác Cổ.
Trần đại vương chầu văn - Sách nôm trường Bác Cổ.
Trần gia điển tích thống biên − Sách viết trường Bác Cổ.
Trần Hưng Đạo vương cựu tích − Sách viết trường Bác Cổ.
Trần triều thế phả hành trạng − Sách viết trường Bác Cổ.
 
scan0021.jpg
scan0024.jpg
scan0025.jpg
BẢNG KÊ NHỮNG PHẦN TỬ ĐÃ HY SINH TRONG MẤY CUỘC KHÁNG NGUYÊN
NGÀY THÁNG
CÔNG NGUYÊN
CHỨC SỰ HOẶC TƯỚC PHONG
TÊN, HỌ
NƠI BỊ BẮT HOẶC BỊ GIẾT
Đinh Tỵ
1257
Phú lương hầu
(?)
Gần cầu Phù Lỗ
Đinh Tỵ
1257
 
Toàn dân Thăng Long
Thăng Long (bị giết sạch)
Nhâm Ngọ
1282
Gián điệp
Đỗ Vĩ
Gần ải Nữ Nhi (Lạng Sơn)
12/1 - Ất Dậu
1285
 
Quân sỹ thích chữ “sát Thát”
Vũ Ninh, Đông Ngạn, Gia Lâm
(Bắc Ninh)
21/1 - Ất Dậu
1285
Bảo Nghĩa vương
Trần Bình Trọng
Bãi Tha Mạc (Hưng Yên)
2/2 - Ất Dậu
1285
Tướng quân
Đinh Xa
Cửa Vệ Bố
2/2 - Ất Dậu
1285
Tướng quân
Nguyễn Tất Dũng
Cửa Vệ Bố
Tháng 2 - Ất Dậu
1285
Công chúa
An Tư (em út vua Trần Thánh Tôn)
Thăng Long (bị đưa cho Thoát Hoan)
5/5 - Ất Dậu
1285
Nghĩa dũng
Trần Thiệu
Nam Sách giang (Hải Dương)
Tháng 5 - Ất Dậu
1285
Phụ đạo tử
Hà Đặc
A Lạp (miền Phú Thọ?)
Đinh Hợi
1287
Tướng quân
Lê Thạch
Tam Đại giang (bị bắt)
Đinh Hợi
1287
Tướng quân
Hà Ưởng
Tam Đại giang (bị bắt)
Mậu Tý
1288
Tướng quân
Phạm Trù
Gần ải Nội Bàng (Lạng Sơn)
Mậu Tý
1288
Tướng quân
Nguyễn Kỵ
Gần ải Nội Bàng (Lạng Sơn)
BẢNG KÊ NHỮNG TÊN PHẢN GIÁN, HÀNG GIẶC MÔNG CỔ
NGÀY THÁNG
CÔNG NGUYÊN
TÊN, HỌ
GỐC GÁC
HÌNH PHẠT
1/2 - Ất Dậu
1285
Trần Kiện
Con Tĩnh quốc vương Trần Quốc Khang
Bị bắn chết ở trại Ma Lục, sau lại bị tước họ, gọi họ Mai
2/2 - Ất Dậu
1285
Lê Tắc
Tác giả An Nam chí lược
(Nếu tên nào không ghi rõ án phạt thì tức là bị tội lưu hoặc tử hình vắng mặt)
3/2 - Ất Dậu
1285
Trần Tú Viên
Văn Nghĩa hầu
 
15/3 - Ất Dậu
1285
Trần Ích Tắc
Con vua Trần Thái
Bị gọi là “Ả Trần”
15/3 - Ất Dậu
1285
Trần Dục
Con Trần Ích Tắc
 
Tháng 3 - Ất Dậu
1285
Trần Văn Lộng
Cháu Trần Thủ Độ
Bị tước họ, gọi họ Mai
Tháng 3 - Ất Dậu
1285
Lê Diễn
 
 
Tháng 3 - Ất Dậu
1285
Trịnh Long
 
 
Ất Dậu
1285
Đặng Long
Cận thần vua Trần Nhân
Bị chém
Ất Dậu
1285
Làng Bàng Hà
Chí Linh, Hải Dương
Cả làng bị tội đồ, làm sai sử hoành (hạng nô lệ)
Ất Dậu
1285
Làng Ba Điểm
(Có lẽ cũng thuộc Chí Linh)
Bị tội như trên
Tháng 3 - Ất Dậu
1285
Phạm Cự Địa
 
 

Xem Tiếp: ----