Dịch giả: Thế Anh
Chắc chắn bạn sẽ yêu thích tuyển tập này.

Cuốn sách bao gồm nhiều chuyện kể, bài viết và các bài thơ về mối quan hệ tình cảm giữa mẹ và con. Bằng tấm lòng yêu thương của mình, người mẹ đã dạy cho con các kinh nghiệm và bài học ý nghĩa. Đó cũng chính là món ăn tinh thần để làm giàu thêm cho tâm hồn mỗi người. Rất nhiều người (bao gồm một số người nổi tiếng) ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh sống khác nhau sẽ chia sẻ với bạn những giá trị và phẩm chất cơ bản của tình yêu, sự dũng cảm, tính trung thực, lòng cảm thông. Đó là những thứ mà người mẹ muốn dành cho con mình. Giống như chiếc bánh táo ngọt ngào mẹ làm, cuốn sách thú vị này sẽ là vật tưởng nhớ đến tấm lòng các bà mẹ.
Joan Aho Ryan là nhà tư vấn giao tiếp có kinh nghiệm của phòng giao tế, biên tập viên, đồng thời là giám sát quản lý ở lĩnh vực quảng cáo và giao tế. Cô làm việc cho công ty quảng cáo và công ty đa quốc gia ở New York và Los Angeles. Cô sinh ra ở New York, hiện đang sống ở Atlanta, Georgia, là tác giả Những bài học từ Mẹ, quà tặng người làm mẹ và Những bài học từ Cha, quà tặng người làm cha.
 
 
Mục Lục
Lời mở đầu
Ngày công tốt lành
Bánh cây đại hoàng
Bà Smith, mẹ tôi
Vết thương vô hình
Kho báu bé nhỏ
Khi không thể nói, trẻ con hy vọng món quà sẽ nói hộ chúng
Thiên thần dưới trần gian
Người phụ nữ tôi thán phục
Một ngày tồi tệ của mẹ
Mẹ những người nổi tiếng
Hãy là người phụ nữ
Hãy là người con ngoan
Ánh đèn quanh đây
Sự giúp đỡ nhỏ của mẹ
Môn đánh gôn của mẹ
Thời cơ của con đang đến
Khi bố mẹ nói lời xin lỗi
Món quà của mẹ
Tình bạn cao quý
Ký ức về Minnie
Đường đến vùng đất thánh Ailen
Hai bông hồng
Thế giới tối tăm của mẹ
Lời khuyên của mẹ: Hãy tỏ ra lạnh lùng
Bây giờ nó đã là chiếc lá
Bài học cuối cùng
Xa nhà
Con vẹt
Thùng rác tái sử dụng của mẹ
Người lạ
Thông điệp từ thiên đàng
Cây chổi biết nhảy
Vệt đỏ mảnh
Sách dạy nấu ăn của mẹ
Đứa trẻ có quyền cần người mẹ tốt
Tình yêu của mẹ
Lời cầu nguyện chân thành
Người mẹ có tài chữa bệnh
Đến khi cái chết chia rẽ chúng ta
Người mẹ giỏi nấu nướng
Công thức của cuộc sống
“Con trai tôi là bác sĩ”
Bài học từ Judi
Mabel
Tốt nghiệp
Những ngày học nhảy
Lá thư gửi Kris
Tiếng gọi của Chúa
Hãy lắng nghe con chúng ta
Jessi
Những cái nút màu hổ phách
Thuần hóa Dorothy
Tục ngữ và lời cầu nguyện

Truyện Những bài học từ người mẹ Chắc chắn bạn sẽ yêu thích tuyển tập này. LỜI MỞ ĐẦU NGÀY CÔNG TỐT LÀNH BÁNH CÂY ĐẠI HOÀNG BÀ SMITH, MẸ TÔI VẾT THƯƠNG VÔ HÌNH KHO BÁU BÉ NHỎ KHI KHÔNG THỂ NÓI, TRẺ CON HY VỌNG MÓN QUÀ SẼ NÓI HỘ CHÚNG THIÊN THẦN DƯỚI TRẦN GIAN NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI THÁN PHỤC MỘT NGÀY TỒI TỆ CỦA MẸ MỘT NGÀY TỒI TỆ CỦA MẸ MẸ NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG HÃY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ HÃY LÀ NGƯỜI CON NGOAN ÁNH ĐÈN QUANH ĐÂY SỰ GIÚP ĐỠ NHỎ CỦA MẸ MÔN ĐÁNH GÔN CỦA MẸ THỜI CƠ CỦA CON ĐANG ĐẾN KHI BỐ MẸ NÓI LỜI XIN LỖI MÓN QUÀ CỦA MẸ TÌNH BẠN CAO QUÝ KÝ ỨC VỀ MINNIE ĐƯỜNG ĐẾN VÙNG ĐẤT THÁNH AILEN HAI BÔNG HỒNG THẾ GIỚI TỐI TĂM CỦA MẸ LỜI KHUYÊN CỦA MẸ: HÃY TỎ RA LẠNH LÙNG BÂY GIỜ NÓ ĐÃ LÀ CHIẾC LÁ BÀI HỌC CUỐI CÙNG XA NHÀ CON VẸT THÙNG RÁC TÁI SỬ DỤNG CỦA MẸ NGƯỜI LẠ THÔNG ĐIỆP TỪ THIÊN ĐÀNG CÂY CHỔI BIẾT NHẢY VỆT ĐỎ MẢNH SÁCH DẠY NẤU ĂN CỦA MẸ ĐỨA TRẺ CÓ QUYỀN CẦN NGƯỜI MẸ TỐT TÌNH YÊU CỦA MẸ LỜI CẦU NGUYỆN CHÂN THÀNH NGƯỜI MẸ CÓ TÀI CHỮA BỆNH ĐẾN KHI CÁI CHẾT CHIA RẼ CHÚNG TA NGƯỜI MẸ GIỎI NẤU NƯỚNG CÔNG THỨC CỦA CUỘC SỐNG “CON TRAI TÔI LÀ BÁC SĨ” BÀI HỌC TỪ JUDI MABEL TỐT NGHIỆP NHỮNG NGÀY HỌC NHẢY LÁ THƯ GỬI KRIS TIẾNG GỌI CỦA CHÚA JESSI NHỮNG CÁI NÚT MÀU HỔ PHÁCH THUẦN HÓA DOROTHY TỤC NGỮ VÀ LỜI CẦU NGUYỆN