I

I

天 地 風 塵

Thiên địa phong trần

紅 顏 多 屯

Hồng nhan đa truân

悠 悠 彼 蒼 兮 誰 造 因

Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân

鼓 鼙 聲 動 長 城 月

Cổ bề thanh động Trường Thành nguyệt

烽 火 影 照 甘 泉 雲

Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyền vân

九 重 按 劍 起 當 席

Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch

半 夜 飛 檄 傳 將 軍

Bán dạ phi hịch truyền tướng quân

清 平 三 百 年 天 下

Thanh bình tam bách niên thiên hạ

從 此 戎 衣 屬 武 臣

Tùng thử nhung y thuộc vũ thần

使 星 天 門 催 曉 發

Sứ tinh thiên môn thôi hiểu phát

行 人 重 法 輕 離 別

Hành nhân trọng pháp khinh ly biệt

弓 箭 兮 在 腰

Cung tiễn hề tại yêu

妻 孥 兮 別 袂

Thê noa hề biệt khuyết

獵 獵 旌 旗 兮 出 塞 愁

Liệp liệp tinh kỳ hề xuất tái sầu

喧 喧 簫 鼓 兮 辭 家 怨

Huyên huyên tiêu cổ hề từ gia oán

有 怨 兮 分 攜

Hữu oán hề phân huề

有 愁 兮 契 闊

Hữu sầu hề khế khoát

°

Đại ý: Đoạn trên là lời chinh phụ kể ngọn nguồn: Cơn gió bụi của trời đất khiến kẻ má hồng chịu nỗi lao đao. Rồi tác giả mượn lời nàng mà tả cảnh giặc giã ở biên cương, sự truyền hịch, việc xuất chinh, và cảnh biệt ly giữa vợ chồng.