– CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường

– HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo ( hix..hix.. ) or đọc ngược lại : Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng

– HALIDA: Hãy Liều Đi Anh

– CASTROL: Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (^.^)

– HUDA: Hãy Uống Đi Anh

– MARLBORO: Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm

– BIVINA (bia): Bịnh Vì Nàng

– HERO: Hôn Em Rồi Ói

– VEDAN: Vì Em Đời Anh Nghèo

 

===>>> Đúng là dân nhậu sành điệu, dịch được cả tiếng Anh :v