Có một Con Rồng rất hùng mạnh và độc ác, mỗi ngày nó đều ăn thịt người và không điều gì có thể ngăn cản được nó.
Một hôm có một tráng sĩ “khôi ngô, tuấn tú” “võ nghệ cao cường” tình nguyện đi giết Con Rồng. Chàng đi đến Hồ Gươm, Rùa thần nổi lên và trao cho chàng một thanh kiếm, chàng đeo thanh kiếm vào người, cám ơn Rùa thần và đi vào hang tìm giết Con Rồng, tất cả mọi người đều lưu luyến đưa tiễn chàng…
Tráng sĩ một đi không trở lại, còn Con Rồng thì vẫn ngày ngày ra khỏi hang để ăn thịt người.
Có rất nhiều tráng sĩ tình nguyện đi giết Con Rồng nhưng tất cả bọn họ đều không thấy trở về.
Một hôm có một Thiếu nữ “tài sắc vẹn toàn” tình nguyện đi giết Con Rồng. Nàng cũng đi đến Hồ Gươm, Rùa thần nổi lên và trao cho nàng một thanh kiếm, nàng đeo thanh kiếm vào người, cám ơn Rùa thần và đi vào hang tìm giết Con Rồng, tất cả mọi người đều lưu luyến đưa tiễn nàng. Nữ hiệp cũng một đi không trở lại, còn Con Rồng thì vẫn ngày ngày ra khỏi hang để ăn thịt người.
Một ngày kia có một chàng trai trẻ từ phương xa đi đến, chàng chẳng những “khôi ngô, tuấn tú” “võ nghệ cao cường” mà thần sắc vô cùng “huy hoàng, rực rỡ”. Chàng nói chàng là người của đảng và tình nguyện đi giết Con Rồng. Chàng đi đến Hồ Gươm, Rùa thần nổi lên và trao cho chàng một thanh kiếm, chàng đeo thanh kiếm vào người, cám ơn Rùa thần và đi vào hang tìm giết Con Rồng, tất cả mọi người đều lưu luyến đưa tiễn chàng.
Chàng đi vào hang, qua một cái hồ sen thấy có bóng mình trong đó, một Con Rồng vĩ đại và dữ tợn đang nhìn chàng, chàng không hề sợ hãi, rút gươm ra chiến đấu, đánh nhau mãi, đánh mãi cuối cùng chàng đâm một nhát xuyên tim Con Rồng. Con Rồng trước khi chết gắng gượng nói “Ngươi đã giết được ta, theo lời nguyền thì ngươi sẽ biến thành Con Rồng, từ trước đến nay đã nhiều người giết được Con Rồng, nhưng họ đều đã biến thành chính Con Rồng  đó”.
Chàng trai không tin, nhưng khi trở về đi ngang hồ sen chàng giật mình nhìn thấy bóng trong hồ không phải là mình mà là bóng một Con Rồng, qua khỏi hồ thì Con Rồng đã không còn nhớ gì nữa…nó bay ra ngoài và tiếp tục cái việc muôn thuở là ăn thịt người./.

Xem Tiếp: ----