Dịch giả: Hà Mai
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Nguyên văn tiếng Anh :

THE MONKEY
AND THE TIGER

       rong phần kèm theo, cung hoàng đạo của Trung Quốc—luôn được đại diện với phía nam ở trên—hình ảnh của loài Khỉ và loài Hổ ở vị trí chính xác của chúng; những loài khác chỉ được thể hiện bằng những kí hiệu theo chu kì. Sự sắp xếp đầy đủ, gọi là 'Mười hai con giáp', gồm có 1 Chuột (Bạch Dương), 2 Trâu (Kim Ngưu), 3 Hổ (Song Tử), 4 Thỏ (Cự Giải), 5 Rồng (Sư Tử), 6 Rắn (Xử Nữ), 7 Ngựa (Thiên Bình), 8 Dê (Hổ Cáp), 9 Khỉ (Nhân Mã), 10 Gà (Ma Kết), 11 Chó (Bảo Bình) và 12 Lợn (Song Ngư). Chuỗi con giáp này cũng đại diện cho 24 giờ trong ngày: Chuột 11-1 giờ sáng, Trâu 1-3 giờ sáng, vv.
    Chuỗi chu kì thứ hai (không được mô tả ở đây) là 'Mười Can', đại diện cho Ngũ Hành và Ngũ Hành tinh. Tức là I giáp, II ất (cả mộc và sao Mộc), III bính, IV đinh (hỏa, và sao Hỏa), V mậu, VI kỷ (đất và sao Thổ), VII canh, VIII tân (kim loại và sao Kim), IX nhâm, X quý (nước và sao Thủy). Mười hai 'con giáp', ghép với mười 'can', tạo thành một chu kì lục tuần: I-1, II-2, III-3, IV-4, V-5, VI-6, VII-7, VIII-8, IX-9, X-10, I-11, II-12, III-1, IV-2 và tiếp tục đến X-12. Chu kỳ của sáu mươi kí hiệu lặp đi lặp lại này là nền tảng cho việc tính niên đại của Trung Quốc. Sáu chu kỳ tương ứng 360 ngày của một năm và 'mười hai tháng âm lịch, và cũng là năm chúng tự lặp lại chu kì sáu mươi "Một chu kỳ của Trung Quốc'! Năm 1900 là VII-1, một năm Chuột, và chúng ta đang sống trong chu kỳ bắt đầu vào năm 1924 với năm Tý I-1; chu kỳ đặc biệt sẽ kết thúc vào năm 1984. Năm nay, năm 1965, là II-6, một năm Rắn, 1966 sẽ III-7, một năm Ngựa.
    Mô hình bát giác ở trung tâm của cung hoàng đạo được giải thích trong phần tái bút.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Lưu ý rằng ở Trung Quốc tên họ-ở đây ghi bằng chữ in hoa, đứng trước tên riêng.
Buổi sáng của khỉ:
 
Quan tòa Địch quan tòa của Hàn Nguyên, vào năm 666 sau Công nguyên
Tào Can một trong những phụ tá của ông
Vương một dược sĩ
Lang một chủ tiệm cầm đồ
Giang Kiều một kẻ lang thang
Cô Giang em gái anh ta
Chương một kẻ lang thang khác
Màn đêm của hổ:
Quan tòa Địch đi từ Phượng Châu đến kinh đô, vào năm 676.
Minh Lượng một địa chủ giàu có
Minh Kì Nhu con gái ông
Ông Minh em trai của ông, một nhà buôn trà
Yến Nguyên người quản lí của địa chủ Minh
Liêu người quản gia
Thúy Cúc một nữ tỳ

BUỔI SÁNG CỦA KHỈ

Dành riêng tưởng nhớ tới bạn tốt của tôi, chú vượn Bubu, mất tại Port Dickson, Malaya, 12 tháng 7 năm 1962.
*