Trước khi vào truyện

    
uỉ Bảo!
uỉ Bảo!
Hai tiếng ấy đối với khách võ-lâm trong giang hồ chẳng khác nào gọi đến tên địa ngục của tử-thần.
Quỉ Bảo! Nó chỉ là một cái luỹ hoang, một động đá nằm trong một vị trí hoang vu, ba mặt trời nước mênh mông, sóng bủa rập rình, ngày đêm như gào thét, kêu than, còn một mặt thì giáp với đất liền trong âm u hoang lạnh.
Quỉ Bảo! Động đá hãi hùng ấy quay mặt về hướng đất liền, cửa động là một vòng tròn to tướng, há hốc ra, bên trong đen ngòm như chứa đựng muôn ngàn bí mật!
Bên trong cửa động có đắp hai chữ lớn, bề cao hơn một trượng.
Từ xa, người ta đã đọc rõ hai chữ ấy là "Quỉ Bảo".
Dưới hai chữ Quỉ Bảo có đắp một chiếc đầu lâu máu bằng đất, to như nhột cái đầu, mà khách giang hồ thường gọi là "huyết sọ".
Nhưng "huyết sọ" là gì? Tại sao có chiếc đầu lâu máu ấy?
Khách giang hồ không một ai hiểu. Chỉ biết "huyết sọ" là một dấu hiệu đặc biệt của Quỉ Bảo mà thôi.
Trước đây ba mươi năm, cửa Quỉ Bảo mở rộng, và các cao thủ giang hồ đã từng chết vì Quỉ Bảo!
Những cảnh giết người rùng rợn, nhưng cuộc tàn sát đẫm máu không ai rõ được thủ phạm, chỉ biết được hai tiếng "Quỉ Bảo" mà thôi.
Bởi vì Quỉ Bảo hành động vô cùng bí hiểm nhưng mỗi hành động đều để lại dấu vết đặc biệt là chiếc đầu người đẫm máu đó.
Máu tanh xương trắng rãi khắp đồi hoang, vực thẳm, ai ai nghe đến tiếng Quỉ Bảo chẳng khác nào nghe tên tuổi của tử thần.
Thật là một tai họa gớm ghiết bao trùm cả giới võ lâm đương thời.
Nhưng may thay, cách đó mười lăm năm, cửa Quỉ Bảo bỗng nhiên đóng kín, và dấu hiệu "huyết sọ" không còn xuất hiện gieo tang tóc trong giới võ lâm nữa.
Thoát được đại nạn, nhưng cũng là một điều thắc mắc.
Quỉ Bảo là gì? Tại sao tự nhiên tiêu diệt?
Nhiều người trong giang hồ ức đoán rằng: Quỉ Bảo là một quái vật hoá sanh rồi bị tiêu diệt!
Tuy nhiên, không ai có đủ điều kiện chứng minh chắc chắn Quỉ Bảo là gì cả!
Có nhiều cao thủ đã từng tò mò xâm nhập vào Quỉ Bảo, để khám phá những cái bí mật trong đó, nhưng bao nhiêu người đi đều không trở về!
Thế thì Quỉ Bảo có những bí hiểm gì?
ôi! Quỉ Bảo vô cùng bí mật và rùng rợn không phải giải đáp bằng vài câu!
Nếu muốn biết, xin mời bạn cùng tôi vào truyện.
Hùng - Phương