Biên dịch: Khanh Khanh
MỤC LỤC

1. Lần cửa thứ nhất
2. Người chim
3. Những sự khác biệt ngoài rìa
4. Người lạ trên bãi biển
5. Cuộc gặp gỡ nửa đêm
6. Quá khứ của ông Carter
7. Cuộc chiến quyền lực
8. Lá thư
9. Được ăn cả ngã về không
10. Những cánh cửa cấm
11. Nhóm đạo Soo-An
12. Con bọ dừa thiêng
13. Lời cảnh báo
14. Hỗn độn
15. Cút đi
16. Nghệ thuật của ngài kiến trúc sư
17. Những cặp mắt bằng đá
18. Nhận diện
19. Hồi ức