Dịch giả : Minh Nguyệt
Thiền Luận

Subhuti là một đệ tử của Đức Phật.
Ông có khả năng thông đạt uy lực của chân không.
Quan điểm chân không luôn tồn tại
ngoại trừ sự liên hệ của chủ quan tính và khách quan tính của nó.
Một hôm, khi Subhuti đang ngồi dưới gốc cây
trong trạng thái cực kỳ thanh tịnh
thì những đóa hoa trắng xinh đẹp đột nhiên tuôn rơi xuống chung quanh ông.
“Chúng tôi tán dương ngài qua sự đàm luận của chân không. “
Các vị Phạm thiên thì thầm với ông. Subhuti trả lời,
“Nhưng ta chưa hề nói cho các người nghe về tâm vô trụ”
Các vị Phạm thiên đồng trả lời,
“Ngài chưa bao giờ thuyết giảng về tâm vô trụ,
cũng như chúng tôi chưa hề nghe qua lời hoan ca an lạc của sự tỉnh lặng.
Các vị Phạm thiên lại thầm thì lần nữa, “Đây mới gọi là chân trí tuệ!’’
Và những đóa hoa trắng xinh đẹp lại rơi xuống,
như mưa hoa tuôn tầm tả trên áo của Subhuti….
 
Vâng, câu chuyện đã xảy ra như vậy. Bạn nên hiểu rằng đây không phải là một biểu dụ mà là một sự kiện. Bạn đừng xem câu chuyện trên là một ẩn dụ. Từng chử một đều là sự thật….tòan thể sự sống đều cảm nhận được hạnh phúc vô biên, phúc lạc tràn trề và cực kỳ hoan lạc, dù chỉ có một linh hồn duy nhất đạt được quả vị tối thượng của vô ngã.
Chúng ta là một phần thể của sự sống. Sự sống không hề hờ hửng với chúng ta, cũng như một người mẹ không bao giờ có thể hờ hửng với những đứa con dể thương của chính mình. Điều này không bao giờ có thể xảy ra đối với tình mẩu tử thiêng liêng. Khi đứa bé tăng trưởng, người mẹ cũng đồng tăng trưởng với người con thơ dại. Khi con thơ được hạnh phúc, người mẹ cũng sẽ tràn trề hạnh phúc. Khi con thơ say sưa trên những bước luân vủ thần kỳ thì tâm hồn của người mẹ cũng hân hoan trong những điệu nhạc luân vủ. Khi con thơ mang bệnh, người mẹ cũng đau đớn như con. Khi con thơ đau khổ, người mẹ cũng triền miên khốn khổ…bởi vì họ tuy hai mà một. Trái tim của họ lúc nào cũng đồng hòa chung từng hơi thở và từng nhịp đập.
Vạn hửu là người từ mẩu của bạn. Vạn hửu không bao giờ dửng dưng với bạn. Hãy cảm nhận chân lý này sâu sắc hơn nơi tận cùng đáy tim của bạn. Khi bạn hiểu rằng vạn hửu cùng cảm thọ trọn vẹn niềm phúc lạc với bạn thì điều này sẽ làm cho bạn thực sự thay đổi. Bạn không là một con người xa lạ với thế giới của mình. Bạn không phải là một con người ngọai quốc lưu vong. Bạn cũng không hề là một kẻ vô gia cư lang thang không cố định. Nơi đây chính là tổ ấm của bạn. Và vạn hửu là một từ mẩu lúc nào cũng hết lòng chăm sóc bạn và yêu thương bạn. Cho nên khi một người chứng được quả vị Phật thì đó chỉ là một sự kiện khá tự nhiên. Khi có một ai đạt được quả vị cực kỳ tối thượng thì toàn thế giới sẽ đồng hoan ca. Toàn thể sự sống sẽ cùng đồng vủ hội và liên hoan chúc mừng bạn. Đây là một sự thật hiễn nhiên nhất. Tất cả mọi hiện tượng xảy ra không phải là một biểu dụ. Tôi mong bạn hãy nhớ vì nếu không, bạn sẽ sa vào sai lầm cũng vì bạn không hiểu.
Những đợt mưa hoa tiếp tục tuôn rơi tầm tã. Những đóa hoa trắng xinh đẹp như những chiếc cánh hoa sen của Phạm thiên nở rộ sáng rực cả mấy tầng không gian.
Mưa hoa không ngừng rơi xuống tán dương một con người đã chứng được quả vị Phật. Những cơn mưa hoa nhuốm đầy hương thơm ngào ngạt rơi xuống trong bất tận, hết lòng tán tụng Subuhuti. Bạn không thể nhìn thấy những cơn mưa hoa này vì bạn không có khả năng để nhìn thấy chúng. Vạn hửu liên tục vủ hội cho tất cả các vị Phật chứng được quả vị tối thượng, cho tất cả những bậc chứng đắc, cho tất cả những đấng Giải Thóat – vì quá khứ, vị lai, thực tại sẽ thôi không còn hiện hữu. Toàn cõi vĩnh hằng sáng ngời trong sự sống trường tồn bất diệt, chỉ còn có thực tại là Chân như, không còn sanh trụ diệt.
Những cơn mưa hoa không ngừng liên hoan trên bao nhiêu từng không cao ngất, nhưng rất tiếc bạn không hề thấy được. Ngọai trừ chúng tán tụng bạn, bạn sẽ không thể nào nhìn thấy muôn hoa liên vủ trên từng không. Nếu bạn nhìn thấy được những đợt mưa hoa tuôn rơi tầm tã, bạn sẽ biết rằng mưa hoa đang ca ngợi tất cả các vị Phật và cho tất cả mọi linh hồn đã Chứng ngộ.