Dịch giả: Trần Phong Giao
Lời giới thiệu

Bi kịch năm hồi
Kịch Những người trung thực được trình diễn lần đầu tiên ngày 15 tháng Chạp năm 1949, trên sân khấu hi viện Hébertot (giám đốc Jacques Hébertot) dưới quyền đạo diễn của Paul Ettly, trang trí và y phục của de Rosnay.
Các vai:
Tài tử
Michèle Lahaye
Serge Reggiani
Michel Bouquet
Yves Brainville
Jean Bommier
Paul Ettly
Moncorbier
Louis Perdoux
O love! O life! Not life but love in death
Ới tình yêu! Ới cuộc sống!
Không, không là cuộc sống mà là tình yêu trong cõi chết
SHAKESPEARE
ROMEO AND JULIET
HỒI IV, CẢNH 5
 
“L’homme est rivé à la chose qu’il aime,
II la sert avec au sans espérance.”
Trang tặng nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, người đã khuyến khích và dìu dắt tôi trên đường cầu học.
Người dịch