Bản Hán văn

 

客 有 : 隱 几 高 齋 , 夏 日 正 午 。 臨 碧 水 之 清 池 , 詠 芙 蓉 之 樂 府 。 忽 有 人 焉 : 野 其 服 , 黃 其 冠 。 迥 出 塵 之 仙 骨 , 凜 辟 穀 之 臞 顏 。 問 之 何 來 , 曰 從 華 山 。 迺 授 之 几 , 迺 使 之 坐 。 破 東 陵 之 瓜 , 薦 瑤 池 之 果 , 載 言 之 琅 , 載 笑 之 瑳 。 既 而 目 客 曰 : 子 非 愛 蓮 之 君 子 耶 ! 我 有 異 種, 藏 之 袖 間 。 非 桃 李 之 粗 俗, 非 梅 竹 之 孤 寒 。 非 僧 房 之 枸 杞 , 非 洛 土 之 牡 丹 。 非 陶 令 東 籬 之 菊 , 非 靈 均 九 畹 之 蘭 。 乃 泰 華 山 頭 玉 井 之 蓮 。 客 曰 : 異 哉! 豈 所 謂 藕 如 船 兮 花 十 丈 , 冷 如 霜 兮 甘 比 蜜 者 耶 ! 昔 聞 其 名 , 今 得 其 實 。 道 士 欣 然 , 乃 袖 中 出 。 客 一 見 之 , 心 中 鬱 鬱 。 乃 拂 十 樣 之 牋 , 泚 五 色 之 筆 。 以 而 歌 曰 : 架 水 晶 兮 為 宮 , 鑿 琉 璃 兮 為 戶 。 碎 玻 璃 兮 為 泥 , 洒 明 珠 兮 為 露 , 香 馥 郁 兮 層 霄 , 帝 聞 風 兮 女 慕 。 桂 子 冷 兮 無 香 , 素 娥 紛 兮 女 妒 。 採 瑤 草 兮 芳 州 , 望 美 人 兮 湘 浦 。 蹇 何 為 兮 中 流 , 盍 將 返 兮 故 宇 。 豈 護 落 兮 無 容 , 嘆 嬋 娟 兮 多 誤 。 苟 予 柄 之 不 阿 , 果 何 傷 兮 風 雨 。 恐 芳 紅 兮 搖 落 , 美 人 來 兮 歲 暮 。 道 士 聞 而 嘆 曰 : 子 何 為 哀 且 怨 也 獨 不 見 鳳 凰 池 上 之 紫 薇 , 白 玉 堂 前 之 紅 藥 !  敻 地 位 之 清 高 , 藹 聲 名 之 昭 灼 。 彼 皆 見 貴 於 聖 明 之 朝 , 子 獨 何 之 乎 騷 人 之 國 ! 於 是 有 感 其 言 , 起 敬 起 慕 。 哦 誠 齋 亭 上 之 詩 , 庚 昌 黎 峰 頭 之 句 。 叫 閶 闔 以 披 心 , 敬 獻 玉 井 蓮 之 賦 。

莫  挺  之


Xem Tiếp: ----