Truyện Cổ Tích Tại Sao Nước Biển Mặn - Etruyen.com

Tại Sao Nước Biển Mặn ?

Ngày xưa có hai anh em nhà kia, anh thì nhờ buôn bán nên giầu có, em làm nghề đốn củi chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Tết đến, người em túng thiếu không tiền làm cỗ cúng ông bà, mới sang nhà anh nài nỉ. Người anh chỉ thí cho một giò lợn luộc rồi đuổi về.

Người em mang chiếc giò lợn luộc đi ngang một cắnh rừng, bỗng nghe tiếng rên rỉ thảm thương, liền tìm đến nơi thì thấy một lão tiều phu bị cây ngã đè qua chân nằm kêu la than khóc. Động mối từ tâm, người em khuân lấy cội cây bỏ đi nơi khác và đỡ lão tiều phu dậy, định biếu chiếc giò lợn luộc cho lão đỡ lòng. Cam lòng tốt của người em, lão tiều phu lừ chối và bảo:

-Ta muốn đáp lại tấm lòng tốt của ngươi, vậy ngươi hãy đem chiếc giả lợn này đến cái đọng giá đằng kìa để gặp các sơn thần, nếu họ đòi đổi giỏ heo lấy ngọc vàng thì ngươi đừng chịu, phải xin đổi cho được cái bũ sánh. Đó là cái hũ thầu ước gì được nầy, nhưng đừng nên tham lam chỉ ước đủ dùng thôi và điều cần nhứt phải giúp đở những người nghèo khó, khi nào vừa đủ thí phải hoi tới: "Đủ rồi!" thị tự nhiên miệng hũ đóng lại.
Nghe theo lời dặn dò của lão tiền phu, người em tìm tới động đá, quả nhiên thấy rõ các vị sơn thần nhảy múa vui đùa. Lúc bấy giờ các sơn thần đánh hơi được mùi thịt lợn luộc, nhìn lại thấy người em thập thò ngoài đồng đá liền gọi vào bảo dõi giò heo lấy vàng ngọc, người em nhất định không chịu, chỉ nhận đổi cái hũ sành. Rốt cuộc các sơn thần phải đem hũ sành đổi lấy giò heo.

Bây giờ người còn sung sướng đem cái hũ sành về nhà khoe với vợ. Rồi vợ chồng ước gì được nấy, chẳng mấy chốc vợ chồng người em trở nên giàu sang sung sướng, họ ước thêm vàng bạc rồi chia chác cho những người nghèo khó trong làng. Tiếng đồn người em có cái hũ thần loan ra khắp nơi, người anh liền tìm đến tân nhà để xem hư thật, quả đúng như lời thiên hạ đồn. Người anh động lòng tham bảo em đổi cái hũ sành lấy cả sản nghiệp của mình. Biết rằng người anh tham lam keo cú, nên được cái hũ thần sẽ ham sự giàu sang quên điều nhân nghĩa, nên người em từ chối không chịu đổi chác với anh.

Tuy nhiên, người anh vẫn không bỏ qua giấc mộng làm chủ cái hũ sành, mới mưu meo, nhờ đứa ở của người em đánh cắp cái hũ tiên, rồi vợ chồng người anh trốn lên thuyền đi ra miên biển.

Giữa lúc đó người anh nghe tin các nơi thiếu muối, nếu có nhiều muối đem bán chắc được nhiều tiền, nên đem hũ thần ra ước, muối từ trong hũ tràn ra như nước chảy, chẳng mấy chốc mà đầy cả thuyền. Ngặt vì người anh chỉ biết có lời ước được muối, còn lời ước cho nắp hũ đóng lại thì không biết, nên muối cứ chảy hoài như nước tàn đê vỡ làm ngập cả thuyền rồi chìm luôn. Cả vợ chồng người anh đều chết đắm giữa biển khơi.

Vì không có ai biết lời ước cho nắp hũ thần đóng lại, thành ra muối tuôn chảy khắp đại dương hòa tan trong nước, làm nước biển hóa mặn như ngày nay