Truyện cười

Của ai?

Một thương nhân đi công cán, nghỉ trọ ở một khách sạn. Lúc ra về, ông mới nhớ ra mình quên chiếc ô nên phải quay lại để Tìm.

Lên đến phòng, ông nghe lỏm được cuộc trọ chuyện của một đôi vợ...
Xem Tiếp »