Truyện cười

Đường Nào Tiện Lợi

Cô giáo: Em nào cho cô biết giao thông bằng đường sắt và đường bộ, đường nào tiện lợi hơn?

Bạn Minh: Thưa cô đường sắt!

Cô Giáo: Tại sao?

Bạn Minh: Thưa cô vìđường sắt không bị đèn...
Xem Tiếp »